ตรวจขั้นที่ 5 (ลูกเสือสามัญ)

        เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมรับการตรวจประเมินผลขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดยมี นายสมยศ  พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) มาเป็นประธานคณะกรรมการ นางสุนันทา  ลีลา, นายสุริยา แก้ววงศา นางชญาณิศา วัฒนะอะโณ และนายชาญวิทย์ สันดอน เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนผู้รับตรวจจากโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 3 นาย  บ้านทำนบ 3 นาย บ้านละลม 3 นายและบ้านชำเบง 1 นาย การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมภาพกิจกรรม

โครงการ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ กพศ.21 ละลมห้วยตามอญ ปีการศึกษา 2559

 

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 ละลมห้วยตามอญได้ดำเนินโครงการโครงการ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ กพศ.21 ละลมห้วยตามอญ ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) มีลูกเสือ - เนตรนารีสามัญจำนวน 484 คน ผู้บังคับบัญชาทั้ง 8 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

     ในภาคค่ำมีกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ได้รับเกียรติจาก นายครรชิต  ดีหนองยาง นายอำเภอภูสิงห์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินงานขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  ประมวลภาพกิจกรรม

สุขสันต์วันปีใหม่ 2560

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ อนุบาล และการแลกเปลี่ยนของรางวัล สร้างความสุข สนุกสนานแบบพอเพียงแก่คณะครูและนักเรียนตามประสาโรงเรียนเล็ก ๆ

           เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปีไก่ 2560 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือจงโปรดดลบันดาลให้คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่นี้ และปีต่อ ๆ ไป ชมภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาดูงานและเข้าเฝ้าฯถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

23 - 25 ธันวาคม 2559 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  และทัศนศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี หออัครศิลปิน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ชมภาพกิจกรรม

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559

    เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้นำลูกเสือสำรองเดินทางไกลเพื่อศึกษาธรรมชาติ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ในโครงการทับทิมสยาม 06, วัดถ้้ำสระพงศ์ และกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ และการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ดำเนินงานให้เป้นไปด้วยความเรียบร้อย รวมรูปภาพ 

Additional information