ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสารประกวดราคาจ้างก่องสร้างด้วยการปะกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา

รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสารประกวดราคาจ้างก่องสร้างด้วยการปะกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกที่นี่)

รับมอบต้นกล้าหญ้าแฝก

       วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยหน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กล้าหญ้าแฝกเพื่อใช้ในการป้องการชะล้างพังทะลายของขอบสระน้ำโรงเรียน ประมวลภาพ

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ละลมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  โรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ประมวลภาพ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ตามประกาศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม กำหนดระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม กำหนดระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คลิกที่นี่

Additional information