ผ้าป่าสามัคคี บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556  คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่่อสมทบทุนก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีคณะจาก กทม. และพี่น้องชาวบ้านธาตุุและหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก  ซึ่งในการนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเศษ ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ  สาธุ  ชมภาพกิจกรรม

คุณครูคนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดี คุณครูคนเก่งของเรา

นายปราโมทย์  มะโนเครื่อง

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา

 

นางสาวน้ำฝน  อุดม

ได้รับรางวัล ครูดีที่ศิษย์รัก จากครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านนายอำเภอภูสิงห์

ปรบมือดัง ๆ ให้กับทั้ง ๒ ท่าน และขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต่อไป

Additional information