ปลูกกล้วยเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน

 

  ปลูกกลัวย วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้นำนักเรียนปลูกต้นกล้วยรอบสระน้ำของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรม 

อบรมผลิตสื่อตามแนวการเรียนการสอนนวัตกรรม BBL

 

 อบรมผลิตสื่อ BBL  วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้เปิดการเรียนการสอนชดเชย และได้ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน BBL และจัดสื่อเพื่อทำมุมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องเรียน

    ในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ผอ.รัตนา  รุ้งแก้วและคณะครูโรงเรียนบ้านพรหมเจริญเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อในครัั้งนี้  ประมวลภาพกิจกรรม 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 68 พรรษา ณ ศาลาสิงหคีรี ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 28 ก.ค. 2563

ประมวลภาพปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 25 ก.ค. 2563 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

ทรงพระเจริญ

พระบรมราโชวาท

"การทำงาน
เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"
 
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 )

หนังสือ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวจากกลุ่มภารกิจ สพป.ศก.๓

 กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม กลุ่มนิเทศ การเงิน ร.ร.

 

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จากระบบ EMIS

 

พระธรรมฑูตออกมาเทศนา อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

พระธรรมฑูตวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พระธรรมฑูตจากคณะสงฆ์อำเภอภูสิงห์ นำโดยพระครูปลัดพรม สุธิจจิทโต และพระโอภาส  โอภาโส ได้ออกมาเทศนา อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ และคุณธรรมด้านการปฏิบัติตัวในฐานะเป็นพุทธศานิกชนที่ดี  ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และคุณธรรมด้านอื่น ๆ 

       โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ต้องขอขอบพระคุณพระคุณท่านทั้ง ๒ รูปมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

ประมวลภาพกิจกรรม 

Additional information