รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ

รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ

2

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม และ นายทวิด มลิพันธ์ กำนันตำบลละลม รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information