ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา

      เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เด็กหญิงสุชาดา  โสดาพรม นักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดเรียงความ จากบริษัท เวิลด์โกรว์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า โอทูฟลาโวเจน หัวข้อ "การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน" ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เยาวลักษณ์  คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ให้เกียรติมอบรางวัล  คลิ๊กชมภาพ

Additional information