ลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

Additional information