โครงการ ปัน ปัน ปัน ให้เธอ

เมื่อวันที 28 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปัน ปัน ปัน ให้เธอ ณ โรงเรียนบ้านละลม โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในตำบละลมทั้ง 5 โรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนพ พงศ์พลาดิสัย นายอำเภอภูสิงห์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน  มีศิลปินนักร้อง เสถียร  ทำมือ, มิตรชัย กับนายทูล มาให้ความบันเทิงตลอดทั้งงาน   ชมภาพกิจกรรม

Additional information