มูลนิธิเวปทูไทยตรวจเยี่ยมโรงเรียน

  • พิมพ์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิเวปทูไทย ซึ่งมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Web4Wheels  ชมภาพกิจกรรม