เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2555

วันที่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  ซึ่งมีลูกเสือสำรองจำนวน ๗๑ นาย ผุ้บังคับบัญ ๙ นายร่วมกิจกรรม  คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

Additional information