กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

     วันที ่13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เพื่อทอดถวาย ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ และที่พักสงฆ์บ้านธาตุทอง ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้  

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

Additional information