รับการนิเทศออนไลน์จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะครูได้ประชุมออนไลน์เพื่อรับการนิเทศออนไลน์จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information