ถวายเทียนพรรษา ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุและบ้านธาตุทอง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม โดยคณะครูทุกคนได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาวัดในเขตบริการทั้ง 2 วัด คือ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ  และ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุทอง ประมวลภาพกิจกรรม 

Additional information