รับมอบต้นกล้าหญ้าแฝก

       วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยหน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กล้าหญ้าแฝกเพื่อใช้ในการป้องการชะล้างพังทะลายของขอบสระน้ำโรงเรียน ประมวลภาพ

Additional information