พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ละลมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ ร่วมกันฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  โรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ประมวลภาพ

Additional information