ปลูกกล้วยเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน

 

  ปลูกกลัวย วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้นำนักเรียนปลูกต้นกล้วยรอบสระน้ำของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรม 

Additional information