พระธรรมฑูตออกมาเทศนา อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

พระธรรมฑูตวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พระธรรมฑูตจากคณะสงฆ์อำเภอภูสิงห์ นำโดยพระครูปลัดพรม สุธิจจิทโต และพระโอภาส  โอภาโส ได้ออกมาเทศนา อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ และคุณธรรมด้านการปฏิบัติตัวในฐานะเป็นพุทธศานิกชนที่ดี  ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และคุณธรรมด้านอื่น ๆ 

       โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ต้องขอขอบพระคุณพระคุณท่านทั้ง ๒ รูปมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

ประมวลภาพกิจกรรม 

Additional information