วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 68 พรรษา ณ ศาลาสิงหคีรี ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 28 ก.ค. 2563

ประมวลภาพปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 25 ก.ค. 2563 

Additional information