พิธีเปิด-ปิด กีฬาฟุตบอล 7 คน ธาตุคัพ ครั้งที่ 1

    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลมร่วมกับโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดการจัดกีฬาฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด “ธาตุคัพ”ครั้งที่ ๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกล ยาเสพติดและเพื่อจัดหาทุนซื้อถ้วยชามและแก้วน้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จำนวน ๒๑๘ คน ตามนโยบายลดขยะพสาสติกในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เริ่มดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา (ลงแข่งขันเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)  ณ สนามโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม     ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  และจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในพิธีปิดได้รับเกียรติจากนายทวิด  มลิพันธ์ กำนันตำบลละลมให้เกียรติมาเป็นประธาน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information