กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

กฬาส

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสานศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬานีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี ร่างกายแข็งแรง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากยาเสพติด ภาพกิจกรรม

Additional information