อบรมยกระดับผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • พิมพ์

อบรมยกระดบผลสมฤทธ

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคระเบิดจากข้างใน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมห้วยตามอญ รูปภาพกิจกรรม