ประเมินโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

  • พิมพ์

โรงเรยนศล5

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รูปภาพกิจกรรม