พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

120

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ควรถือไปปฏิบัติ ภาพกิจกรรม

 

Additional information