วันมาขบูชา ปีการศึกษา 2561

วนมาขบชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันมาขบูชา เดินเวียนเทียนและถวายปัจจัย เพื่อให้นักเรียนได้ตะหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ วัดบ้านธาตุ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รูปภาพกิจกรรม

Additional information