ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ประชมผปกครอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน   เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 25560 ที่ผ่านมา และชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 แผนงานหรือโครงการที่จะดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 รูปภาพกิจกรรม

Additional information