วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

  • พิมพ์

วนแม60

เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมจึงได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม