วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

สนทรภ

เนื่องจาก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี คือ วันสุนทรภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดี วาดภาพระบายสี เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงสุนทรภู่ ซึ่งเป็นนักกวีเอกชาวไทย ที่เป็นผู้สร้างสรรคบทความ วรรณกรรม กลอนต่างๆ ที่มีความไพเราะ ยกตัวอย่าง เช่น "พระอภัยมณี" ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ภาพกิจกรรม

Additional information