ทำบุญวันพระ ถวายเพล ณ วัดบ้านธาตุทอง

วนพระ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จำนวน 62 คน ร่วมทำบุญในวันพระ ถวายเพล ณ วัดบ้านธาตุทอง ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาพกิจกรรม

Additional information