โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559

    เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้นำลูกเสือสำรองเดินทางไกลเพื่อศึกษาธรรมชาติ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ในโครงการทับทิมสยาม 06, วัดถ้้ำสระพงศ์ และกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ และการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ดำเนินงานให้เป้นไปด้วยความเรียบร้อย รวมรูปภาพ 

Additional information