การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ สพป.ศก.3

  • พิมพ์

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  25 - 27 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขุขันธ์วิทยา ในการนี้ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ชมภาพกิจกรรม