ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

ทรงพระเจริญ

พระบรมราโชวาท

"การทำงาน
เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้
หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง
คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น"
 
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 )

หนังสือ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวจากกลุ่มภารกิจ สพป.ศก.๓

 กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม กลุ่มนิเทศ การเงิน ร.ร.

 

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จากระบบ EMIS

 

Additional information