อบรมยาเสพติด ครูแดร์

999999

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม 2562 ครูแดร์ได้เป็นเกียรติมาอบรมนักเรียน เรื่อง โทษของยาเสพติด และภัยอันตรายที่เราคาดไม่ถึง ภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วนเดก1

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีความร่าเริงแจ่มใสและเกิดความสนุกสนาน รู้จักรักใคร่กลมเกลียว แบ่งปันซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม 

กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

กฬาส

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสานศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬานีสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี ร่างกายแข็งแรง รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากยาเสพติด ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยนดตอนรบ

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

นายรัฐพงษ์ บุญสะอาด สาขาวิชา สังคมศึกษา 

นางรัตติยา จันทอง สาขาวิชา ประถมศึกษา

นางสาวรัชฎาภรณ์ พันจันทร์ สาขาวิชา ต่างประเทศ

นางณัฐธิดา มโนรัตน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาพกิจกรรม

 

วันปีใหม่ 2562

ปใหม

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ อนุบาล และการแลกเปลี่ยนของรางวัล สร้างความสุข สนุกสนานแบบพอเพียงแก่คณะครูและนักเรียนตามประสาโรงเรียนเล็ก ๆ

           เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปีหมู 256/ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือจงโปรดดลบันดาลให้คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่นี้ และปีต่อ ๆ ไป ภาพกิจกรรม

Additional information