บุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

 

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

(บุญผ้าป่าเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา)

เพื่อระดมทุนในการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน และก่อสร้างรั้วโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๔๕ กุมภาพันธ์ 25๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๓ - ๔ ค่ำ เดือน ๓

 

 

           ถ้าไม่สะดวกมาร่วมงาน ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูสิงห์ ชื่อบัญชี     เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เลขที่บัญชี 020049419387

 

    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ เทอญ

 

 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน


              ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนได้เรียนที่บ้าน (Study from home) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น จากการประเมินสถานการณ์จากทุกฝ่าย ทั้งผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม แล้ว ขณะนี้มีประชาชนเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่นักเรียนจะไปคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

           ดังนั้น โรงเรียนจึงแจ้งขยายเวลาให้นักเรียนทำการเรียนอยู่ที่บ้าน (Study from home) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ในระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน โรงเรียนได้ประชุมและแจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้ครูผู้สอนทุกคน เช่น 1) การสอน On hand โดยครูจะแจกหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงานให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่บ้านและส่งการบ้านครูเพื่อประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามที่ครูนัดหมาย 2) การจัดการเรียนการสอนแบบ On Demand โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดคลิปการสอนที่ครูผลิตขึ้น หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดการเรียนการสอนแบบ On air ผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ครูเห็นว่าเหมาะสม

       เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่สภาวะปกติ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค และแจ้งเป็นหนังสือราชการอีกครั้งหนึ่ง

 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                นายชาญวิทย์ สันดอน
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
                     9 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม ที่โรงเรียนได้ส่งลิงค์ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วย ขอบคุณครับ

 

ลิงค์ แบบสอบถาม 

รับการนิเทศออนไลน์จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะครูได้ประชุมออนไลน์เพื่อรับการนิเทศออนไลน์จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประมวลภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุและบ้านธาตุทอง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม โดยคณะครูทุกคนได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาวัดในเขตบริการทั้ง 2 วัด คือ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ  และ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุทอง ประมวลภาพกิจกรรม 

การอบรมภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ (ภาษาไทยวรรณกรรม) โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเชิงระบบ จังหวัดศรีสะเกษผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คนในหลาย ๆ station ทั้งโรงเรียนนำร่องฯทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขอขอบคุณ มูลนิธิสยามกัมมาจล และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่ให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ประมวลภาพกิจกรรม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การอบรมออนไลน์ (zoom meeting) การวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะ
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙
  3. รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสารประกวดราคาจ้างก่องสร้างด้วยการปะกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ตามประกาศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม กำหนดระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

Additional information